Ostatni destinace Studium v Dansku Studium na Maltě Studium v Irsku Studium na Maltě Studium na Novém Zélandu Studium v Americe Studium v Kanadě Studium v Austrálii

Imigrace do Austrálie

Imigrační služby licencovaných migračních agentů v našich kancelářích

Australský imigrační program nabízí kromě studentských, dependant (partnerských) a turistických víz více než 100 dalších druhů. Imigrační politika je velmi rozsáhlá, komplikovaná a hodně často se mění. Získání některých typů víz je relativně složité, a proto využíváme služeb a pomoci našich partnerských a profesionálních imigračních firem Bravo Migration a Seven Migration v Austrálii a firmy Immigration2oz z Anglie.

Proč využít služeb specializovaných imigračních firem?

 • Všechny tři firmy se specializují na proces získávání trvalého pobytu v Austrálii a mají dlouholeté zkušenosti.
 • Na rozdíl od naší konkurence to nejsou zároveň agentury zaměřené také na zprostředkování studia a práce v Austrálii.
 • První schůzka, seminář či ohodnocení vašich možností jsou ve všech kancelářích Information Planet zdarma.
 • Více informací o Bravo Migration zde a o Seven Migration zde.
 • V Evropě našim klientům pomáhá vysoce specializovaná firma z Anglie Immigration2oz.com.

Zuzana Bajtošová 

registrovaný migrační agent (MARN 1571517)

Bravo Migration Sydney

Juliana Stockinger

registrovaný migrační agent (MARN 1571353)

Bravo Migration Sydney

Ana Juilia Scotti 

registrovaný migrační agent (MARN 1571555)

Seven Migration Perth

Erica Carneiro  

registrovaný migrační agent (MARN 0532487)

Bravo Migration Sydney

John Adams a jeho tým

registrovaný migrační agent (MARN 0426480)

Immigration2oz Anglie

 
 • Více o našich migračních agentech najdete zde.

Z celé řady nejvíce využívaných víz,  jsme pro Vás vybrali následující:

 • Skilled Migration - žádosti o trvalý pobyt v Austrálii přes bodový systém, více infomací zde
 • Employer Nomination Scheme (subclass 186) - vízum vhodné pro kvalifikované pracovníky - napřiklad sponzorované Australskou firmou. Více informací zde
 • Family visa - rodinná víza (např. Spouse visa - partnerská, snoubenecká víza apod.).

Dalšími často používanými vízy jsou:

 • Business visa - obchodní víza: dlouhodobá (až 4 roky),
 • Sponsor visa - sponzorská víza,
 • Occupational Trainee - praktikantská víza,
 • Sport, Special Talent visa - sportovní, talentová víza.

Skilled Migration

Skilled Migration představuje jeden z nejrozšířenějích způsobů získání trvalého pobytu v Austrálii.

Austrálská vláda v oblasti Skilled Migration  představila 3 nové druhy víz pro získaní trvalého pobytu v Austrálii nahrazujicí předchozí vízové kategorie.

Aktuální vízové kategorie naleznete ZDE

 • Subclass 189 (skilled independent) - nezávislý žadatel o trvalý pobyt do Austrálie, více informací zde
 • Subclass 190 (skilled nominated) - vládou sponzorovaný žadatel o trvalý pobyt do Austrálie, více informací zde
 • Subclass 489 (skilled regional - provisional) - žadatel o trvalý pobyt sponzorovaný příbuzným žijícím trvale v oblastech Austrálie klasifikovaných jako - regionální, více informací zde

Nově také zavedla Australská vlada online službu „SkillSelect“ a tím kompletně mění systém a způsob žádosti o emigraci do Austrálie - Je to extra krok, který žadatel musí absolvovat před samotnou žádostí o trvalý pobyt do Austrálie.

 • Nově je tedy povinné se nejdříve zaregistrovat prostřednictvím Expression of Interest EOI
 • Dále pak obdržet pozvánku - výzvu k podání žádosti od Australské vlády, zaměstnavatele „invitation to lodge a visa application“ 
 • Na základě této pozvánky může žadatel získat překlenovací víza - tzv. „bridging visa“ pro zajištění legálního pobytu v Austrálii až do vyřešení žádosti na Australském Immigračním úřadě

Žadatelé však musí splňovat požadovaná kritéria, mezi která patří například:

 • Nominovaná pozice musi byt z SOL -Skill Occupation List - zaměstnání a pracovní zkušenosti musí být v určitém oboru na SOL - Australian Skilled Occupation List
 • Pro úspěšné získání víz je nutné dosáhnout nejméně 60 bodů - všechna níže zmíněná kritéria se obodují, přičemž každé kritérium dosahuje různého stupně důležitosti, hodnotí se:
  • Specifická věková podmínka, věk do 50 let
  • Znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni - Competent English - specificky je toto definováno zkoužkou IELTS minimálně na úrovni 6.0 u všech IELTS modulů
  • Praxe v oboru v Austrálii i zahraničí
  • Vzdělání v zahraničí a extra body za úspěšně zakončené studium v Austrálii

Čím se vyznačuje Skilled migration?

Jedním z nejdůležitějších kritérií je prokázání odborné způsobilosti, tzv. skill assessment, které vydávají různé asociace. Každá asociace má stanovený vlastní žebříček kritérií a podmínek, která žadatel musí splňovat a doložit. Podmínky se liší podle druhu odborné kvalifikace, např. rozdílné podmínky pro malíře a pro inženýra ekonomie.

Asociace vydávají hodnocení o odborné způsobilosti nezávisle na hodnocení imigračního úřadu.

Bodový systém Skilled Migration

Různá kritéria mají při žádosti různý počet bodů. U každého kritéria musíte splnit alespoň minimální požadavky, abyste získali alespoň nějaké body.

 • Více o bodovém systému s dozvíte zde.

Skilled - Graduate (Temporary) víza (subclass 485) - Absolventská víza v Austrálií více infomací zde

Skilled - Graduate (Temporary) víza představují nová 18 měsíční až 4 letá víza s plným pracovním povolením v Austrálii.

Tyto víza maji dva druhy:

Post-Study Work Stream

 • Vízum je na extra pobyt v Austrálii může být poskytnuto na dva až čtyři roky.
 • Víza jsou k dispozici pouze pro studenty, kteří podali žádost, a bylo jim uděleno první studentské vízum do Austrálie dne 5. listopadu 2011 nebo později 
 • Toto vízum je jen pro úspešné absolventy Bakalářského, Magisterského či Doktoranského studia studenská víza subclass 572, 573 a 574.
 • Například studium Angličtiny se v Austrálii do této doby 2 let nezapočítává.
 • Délka je minimálně 2 roky u bakalářských a magisterských programů. Doktoranská studia mohou být až na extra 4 roky.
 • Zakončené studium musí být na minimálně 92 týdnů (2 akademické roky - 4 semestry )
 • Během této doby má žadatel na post study work vízech v Austrálii plné pracovní povolení.
 • O tyto víza lze žádat jen v Austrálii a do 6 měsícu od zakončení studia

Ročni náklady na Studium

Délka studia Dosažené vzděláni Délka Post Study Work Víza Průměrné výdělky v Austrálii Roční náklady na pobyt
AUD$4000-10000 0,5-1 rok Angličtina nelze získat AUD$350-650 za týden AUD$15000
AUD$4000-60000 1-1,5 roku Pomaturitni studia nelze získat AUD$350-650 za týden AUD$15000
AUD$10000-20000 2-3 roky Bachelor 2 roky AUD$50000-70000/ rok AUD$20000
AUD$15000-20000 2 roky Master 2 roky AUD$60000-80000/ rok AUD$20000
AUD$20000-30000 2-3 roky Master by Reseach 3 roky AUD$70000-90000/ rok AUD$20000
AUD$20000-30000 2-4 roky Doktoranské studium 4 roky AUD$70000-90000/ rok AUD$20000

Graduate Work Stream - základní podmínky Skilled - Graduate (Temporary) víz:

 • Tyto víza jsou pro pro zahraniční studenty kteří úspěšne ukončili minimálně 2 leté studium v nedostatkových oborech v Austrálii .
 • Jejich studijní obor se musí vztahovat k tvz - nedostatkovému kvalifikovanému povolání na immigračním listu ( SOL -Skiled Occupation List )
 • Víza se udělují na 18 měsíců a úspěšný žadatel může v Austrálii v době těchto víz pracovat na plný úvazek, studovat i cestovat. Během platnosti těchto víz je možné podat žádost o trvalý pobyt v Austálii.
 • Tato víza jsou určena studentům v Austrálii, kteří právě dokončili své studium v Austrálii a chtějí požádat o trvalý pobyt přes bodový systém (Skilled Migration) a přitom nemají dostatečné množství bodů na to, aby jejich žádost byla úspěšná.
 • Žadatelé o toto vízum na 18 měsíců mohou získat potřebné další body tím, že absolvují pracovní praxi v Austrálii. Přitom si zároveň mohou vylepšit své jazykové znalosti a udělají tedy následně zkoušku IELTS s lepším výsledkem a získat tak více bodů za angličtinu.
 • Tato víza jsou určena pro zahraniční studenty, kterým je méně než 50 let a kteří před méně než šesti měsíci dokončili v Austrálii dvouleté studium minimálně na stupni Diploma. Vzdělání musí být v oboru, který je uveden na SOL Skilled Occupation List (formulář 1121i - tedy vhodné a potřebné k nominovanému zaměstnání). Toto zaměstnáni musí být ohodnoceno nejméně 50 či 60 body.
 • Abyste o tato víza mohli požádat, musíte si rovněž nechat ohodnotit Vaše vzdělání relevantní organizací v Austrálii; minimálně o to musíte alespoň před podáním víza požádat. Každé zaměstnání má svoji organizaci, hodnotící vzdělání osob v daném oboru, tj. takzvaný assesssing authority for a skill assessment. Při žádosti o tento druh víza musíte předložit všechny úředně ověřené dokumenty, které jste uvedené assesing authority poskytli (Vaše školní dokumenty a dokumenty potvrzující Vaši praxi v oboru). Ve své žádosti můžete uvést i více než jedno ze žádaných povolání (Skilled Occupation).

Další podmínky Skilled - Graduate (Temporary) víz:

 • Test IELTS minimálně na úrovni 6,0 bodů ve všech 4 částech,
 • Poplatek za podání žádosti je 195 AUD,
 • Musí být zároveň podaná žádost na formuláři číslo 1276 do Adelaide Skilled Processing Centre (ASPC) nebo online žádost (e-visa) do Brisbane Skilled Processing Centre (BSPC),
 • Výpis z trestního rejstříku v Austrálii (AFP - Australian Federal Police Record),
 • Platný cestovní pas,
 • Absolvovaná lékařská prohlídka včetně rentgenu plic.

Více o těchto vízech na immigračni stránce Australské ambasády www.immi.gov.au.

Family visa - Rodinná víza

Druhou největší kategorií po Skilled migration jsou rodinná víza, která se dále člení na podkategorie:

 • Spouse visa - Partnerská/snoubenecká víza
 • Prospective marriage visa - Víza pro budoucí novomanželé
 • Interdependent visa - Víza pro partnery stejného pohlaví
 • Parent visa - Rodičovská víza
 • Remaining relative visa - Víza pro zbývající příbuzenský vztah

Spouse visa (partnerská/snoubenecká víza)

jsou určená pro manželské páry či nesezdané partnery, kde jedním z partnerů je australský občan, držitel trvalého pobytu v Austrálii či občan Nového Zélandu splňující příslušné podmínky.

 • Za partnery jsou považováni ti, kteří žijí v podstatě manželským způsobem, tj. např. na společné adrese apod. minimálně 12 měsíců před podáním vízové žádosti.
 • Tato žádost má 2 části/žádosti, které se uvádějí současně na jedné vízové žádosti. Žadateli je poté udělen přechodný pobyt na 2 roky a jestliže i po dalších 2 letech vztah trvá, žadatel získá trvalý pobyt.
 • V australském migračním programu na léta 2012 – 2013 bylo 190 000 míst, z nich na partnerská víza získalo pobyt 46,325 partnerů, tj. 24,4 procent z celkového počtu žádostí.

Podle australského statistického úřadu bylo v roce 2013 31% manželství uzavřených mezi partnery, kteří se narodili v různých zemích.

 • Novinkou od ledna 2015 je zvýšení poplatku za přivedení partnera do Austrálie z původních $3085 na $4627.
 • Pro žádosti mezi australskými občany a partnery s jinou národností, kteří jsou již v Austrálii vzrostl poplatek z $4575 na $6865.
 • Officiální informace najdete na specializované stránce Australské ambasády: www.immi.gov.au

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

 

 

Kancelář Praha

Myslíkova 1998/30,

Praha 2, 120 00

+420 222 524 035

 

Kancelář Brno

Dům Scala 3 patro,

Moravské náměstí 3, 602 00

+420 543 214 649

 

info@informationplanet.cz

FBFacebook

 

Otevírací doba

Pondělí: 9:00 - 18:00

Úterý: 9:00 - 20:00

(na objednání)

Středa: 9:00 - 18:00

Čtvrtek: 9:00 - 18:00

Pátek: 9:00 - 16:00

 

 

Kancelář Sydney Centrum

Level 5/285 Clarence Street

Sydney 2000, NSW 

+61 2 92836161

 

Kancelář Sydney Manly Pláž

41-A The Corso, Manly Pláž,

Sydney 2095,NSW

+61 2 99770499

 

Kancelář Perth Centrum

Level 6, 326 Hay Street, 

Perth 6000, WA

+61 8 92218022

 

Kancelář Brisbane Centrum

Level 2, 226 Albert Street, 

Brisbane 4000QLD,

+61 730031134 

 

Kancelář Melbourne Centrum

Suite 102, 365 Little Collins Street, 

Melbourne 3000 VIC

+61 3 99399400

 

Copyright © 2013 Information Planet - Email: info@informationplanet.cz
Kancelář Information Planet Praha, Myslíkova 1998/30, 120 00, Praha 2-Nové Město, Tel.:+420 222 524 035
Kancelář Information Planet Brno, Moravské náměstí 3, 602 00, Brno, Tel.: +420 543 214 649